Znanstveno iscjeljujuće afirmacije


Paramhansa Yogananda
ZNANSTVENO ISCJELJUJUĆE AFIRMACIJE
Znanstvena primjena koncentracije i afirmacije za iscjeljenje tijela, uma i duše kroz razum,volju, osjećanja i molitvu


  
„Podsvjesne ideje – navike o bolesti ili o zdravlju snažno utječu na čovjeka. Tvrdoglave mentalne ili fizičke bolesti uvijek imaju duboko korijenje u podsvijesti. Moguće je izliječiti bolest vađenjem tih skrivenih korjenova…
Jake, svjesne afirmacije utječu i na tijelo i na um, a nosilac tog utjecaja je podsvjesni um. Slično ovome, još jače afirmacije ne dosežu samo do podsvjesnog uma već prodiru i u nadsvjesni um – čarobno skladište čudesnih moći.“
Paramhansa YoganandaI  DIO
TEORIJA IZLJEČENJA


1. ZAŠTO AFIRMACIJE DJELUJU

Riječ čovjekova je Duh u čovjeku. Riječi koje se izgovore su zvuci izazvani vibracijama misli; misli su vibracije koje dolaze iz ega ili iz duše. Svaka izgovorena riječ treba biti puna duševne vibracije. U riječima neće biti života ako ih čovjek ne uspije oploditi duhovnom snagom. Laž, pretjerivanje i brbljavost čine nečiju riječ neefikasnom poput papirnog metka ispaljenog iz dječjeg pištolja. Govor i molitve brbljivih ili nepromišljenih ljudi neće proizvesti željene promjene u poretku stvari. Čovjekove riječi ne bi trebale biti samo istinite već i izraz njegovog potpunog razumijevanja i ostvarenja. Govor bez duševne snage je poput klasa bez žita.

Duhovna snaga u čovjekovoj riječi

Riječi pune uvjerenja, vjere, ozbiljnosti i intuicije sliče na jake vibratorne bombe koje, kada se aktiviraju, raznose stijenje teškoća i stvaraju željenu promjenu. Izbjegavajte neprijatne riječi čak i kada su istinite. Ozbiljne riječi ili afirmacije ponavljane sa razumijevanjem, osjećanjima i voljom sigurno će pokrenuti Sveprisutnu Vibrirajuću Kozmičku Silu da vam pomogne u nevolji. Molite se toj Moći sa beskonačnim povjerenjem odbacujući sve sumnje; u suprotnom će strijela vaše pažnje skrenuti od svog cilja.

Nakon što ste posijali vašu sjeme-molitvu u tlo Kozmičke Svijesti nemojte je vaditi suviše često da vidite je li proklijala. Pružite nebeskim silama šansu da rade bez ometanja.

Bogom dana čovjekova moć

Ništa nije veće od Kozmičke svijesti ili Boga. Njegova Moć daleko nadilazi moć čovjekovog poimanja. Njegovu pomoć tražite sami. Međutim, ovo ne znači da trebate biti pasivni, inertni ili malodušni; ili da trebate podcijeniti moći vlastitog uma. Bog pomaže onima koji pomažu sebi. On vam je dao moć koncentracije i volje, vjeru i razum da ih koristite kada se želite osloboditi tjelesnog i mentalnog bola; trebate zaposliti sve svoje moći, dok se, istovremeno, molite Njemu za pomoć.

Dok izgovarate molitve ili afirmacije uvijek vjerujte da koristite svoje vlastite, ali isto tako Bogom dane moći da liječite sebe ili druge. Molite se za njegovu pomoć; shvatite da vi sami, kao Njegovo voljeno dijete upošljavate Njegove darove volje, emocije i razuma da riješite sve teške životne probleme. U ovome je potrebno pronaći ravnotežu između srednjovjekovne ideje o potpunoj ovisnosti od Boga i modernog oslanjanja isključivo na ego.


Korištenje volje, osjećaja i razuma

Pri upotrebi različitih afirmacija mentalni stav čovjeka treba se mijenjati; npr. afirmacije volje treba pratiti jaka odlučnost, afirmacije osjećanja odanost, afirmacije razuma jasno razumijevanje. Kad liječite druge izaberite afirmaciju koja odgovara temperamentu (aktivnom, maštovitom, emotivnom, misaonom) osobe koju liječite. U svim afirmacijama najbitniji je intenzitet pažnje, međutim, kontinuitet i ponavljanje također puno znače. Vaše afirmacije trebaju biti pune predanosti, volje i vjere. Radite ih intenzivno i često i ne obraćajte pažnju na rezultate, koji će prirodno doći kao plod vašeg rada.

Za vrijeme procesa fizičkog izlječenja, pažnja ne treba biti na bolesti, kako se ne bi obeshrabrila čovjekova vjera, već na beskonačnim moćima uma. Prilikom mentalnog nadilaženja straha, bijesa, loših navika itd., pažnja treba biti na suprotnoj kvaliteti; tako je lijek za strah, svjesnost hrabrosti; za bijes, mir; za slabost, snaga; za bolest, zdravlje.

Mentalna odgovornost za kronične bolesti


Dok se pokušava izliječiti čovjek se često više koncentrira na snagu same bolesti umjesto na mogućnost izlječenja. Na taj način on dozvoljava da bolest bude u istoj meri mentalna koliko i fizička navika. Ovo se posebno uočava u većini slučajeva nervoze. Svaka misao, depresivna ili vesela, razdražljiva ili smirujuća, urezuje suptilne brazde u moždane ćelije i ojačava tendencije prema bolesti ili ozdravljenju.

Podsvjesne ideje - navike o bolesti ili o zdravlju snažno utječu na čovjeka. Tvrdoglave mentalne ili fizičke bolesti uvijek imaju duboko korijenje u podsvijesti. Moguće je izliječiti bolest vađenjem tih skrivenih korijena. Zbog toga sve afirmacije svjesnog uma trebaju biti dovoljno snažne kako bi mogle prodrijeti u podsvjesni um. Odatle one automatski utječu na svjesni um. Jake svjesne afirmacije utječu i na tijelo i na um, a nosilac tog utjecaja je podsvjesni um. Slično ovome, još jače afirmacije ne dosežu samo do podsvjesnog uma već prodiru i u nadsvjesni um-čarobno skladište čudesnih moći.

Izgovaranje Istine treba upražnjavati sa puno volje, slobodno, inteligentno i predano. Čovjek ne smije dozvoliti da mu pažnja luta. Pažnju treba stalno vraćati, poput lijenog djeteta; treba je neprestano i strpljivo uvježbavati da izvrši postavljene joj zadatke.

Pažnja i vjera su neophodni

Sve afirmacije, da bi uspele doseći nadsvjest, moraju biti oslobođene od neizvjesnosti i sumnji. Pažnja i vjera su svjetla koja vode do podsvjesnog i nadsvjesnog uma, čak i kada čovjek ne razumije afirmacije savršeno.

Strpljenje i pažljivo, inteligentno ponavljanje prave čuda. Afirmacije za liječenje kroničnih, mentalnih ili tjelesnih tegoba treba ponavljati često i predano (svjesno ignorirajući nepromijenjena ili pogoršana stanja ako ih ima), dok ne postanu dio najdubljih intuitivnih uvjerenja. Bolje je umrijeti, ako je smrt neizbježna, u uvjerenju da je čovjek savršeno zdrav nego sa mislima kako je mentalna ili fizička bolest neizlječiva.

Iako je smrt, prema sadašnjem ljudskom znanju, kraj tjelesne egzistencije, „sudnji čas" ipak, može biti pomjeren snagom duše.

2. ŽIVOTNA ENERGIJA LIJEČI 

Gospodin Isus Krist je rekao: „Ne živi čovjek o samom kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih."

„Riječ" je Životna Energija ili Vibrirajuća Kozmička Sila. „Usta Božja" su medula oblongata (produžena moždina; zadnji dio mozga, koji se sužava u kičmenu moždinu). Ovo je ulaz (,,Usta Božja"), najvažniji dio ljudskog tijela, za Životnu Energiju („Riječ") koja podržava čovjekovu egzistenciju. U hinduističkim i kršćanskim spisima ta Riječ je Aum, odnosno Amen.

Samo je Savršena Moć ta koja liječi; svi vanjski načini stimulacije samo surađuju sa Životnom Energijom i bezvrijedni su bez nje.

Liječenje prema temperamentu

Medicina, masaža, namještanje kralježnice ili elektro-terapija mogu  pomoći da se povrati izgubljena harmonija u ćelijama kemikalizacijom krvi ili fiziološkom stimulacijom. Ovi izvanjski načini ponekad pomažu Životnoj Energiji pri liječenju; međutim, nemaju moć djelovanja na mrtvo tijelo iz kojeg je Životna Energija otišla.

U zavisnosti od specifične prirode individue i njenog karaktera i temperamenta, za liječenje se mogu koristiti imaginacija, razum, vjera, emocije, volja ili trud, bilo da je osoba imaginativna, intelektualna, vjerujuća, emotivna, voljna ili strijemeća. Ovo je poznato malom broju ljudi. Emil Kue je istakao vrijednost autosugestije; međutim, osoba intelektualnog tipa nije prijemčiva na sugestije, nju može zainteresirati samo metafizička rasprava o moći svijesti nad tijelom. Ona ima potrebu da razumije svako zašto koje se tiče mentalnih moći. Ako joj se objasni, npr, da se plikovi mogu stvoriti hipnozom, kako je to pokazao Viljem Džejms u „Principima psihologije", analogno tome moći će shvatiti da moć uma može izliječiti bolest. Drugim riječima, ako um može stvoriti loše zdravstveno stanje, zašto ne bi mogao stvoriti i dobro zdravstveno stanje? S tim u vezi, ova osoba sada može razumjeti da je moć uma razvila različite dijelove tijela; um nadgleda proizvodnju i obnavljanje ćelija tijela.

Autosugestija je također nemoćna da djeluje na čovjeka kojeg karakterizira jaka moć volje. On može biti izliječen od bolesti afirmacijama koje stimuliraju njegovu volju više od njegove imaginacije. Autosugestija je ipak od koristi ljudima čiji temperament je uglavnom emotivan.

Snaga emocije i volje

Zabilježen je slučaj jedne emotivne osobe koja je izgubila moć govora, da bi, zatim, tu moć povratila kada je bježala iz zapaljene zgrade. Iznenadan šok izazvan plamenovima nagnao je ovu osobu da viče: „Vatra! Vatra!" - zaboravljajući svoju dotadašnju govornu nemoć. Jaka emocija je porazila podsvjesnu naviku-bolest. Ova priča je primjer iscijeljujuće moći intenzivne pažnje.

Za vrijeme mog prvog putovanja parobrodom, od Indije do Cejlona, iznenadilo me je prokletstvo morske bolesti i tom prilikom sam izgubio cijenjeni sadržaj svog stomaka. Bilo je to, za mene, jedno veoma uvrjedljivo iskustvo. Navalilo je u trenutku kada sam potpuno uživao u prvom iskustvu ploveće sobe (kabina) i plivajućeg sela. Tada sam čvrsto odlučio da nikad više ne budem tako prevaren. Stao sam čvrsto na pod kabine i zauzeo stabilan stav. Zapovjedio sam sebi da nikad više ne dopustim morskoj bolesti da me savlada. Kasnije, za mjesec dana putovanja do Japana i nazad, i za 50 dana puta od Kalkute do Bostona, i za 26 dana puta od Sietla do Aljaske i nazad, nikada mi više nije bilo muka.

Pokretanje Životne Energije

Moći volje, imaginacije, razuma ili osjećanja nisu dovoljne kako bi dovele do fizičkog ozdravljenja. One djeluju samo kao različiti posrednici, koje, u zavisnosti od temperamenta osobe, na odgovarajući način, mogu pokrenuti Životnu Energiju da liječi. U slučaju paralize ruke, ako voljom i imaginacijom stalno stimuliramo Životnu Energiju, ona može iznenada  pojuriti do bolesnog nervnog tkiva i izliječiti ruku.

Ponavljanje afirmacija treba biti postojano i neprestano, tako da snaga volje, ili razuma, ili osjećanja bude dovoljna da pokrene neaktivnu Životnu Energiju i preusmjeri je u prirodne kanale. Čovjek ne bi smio umanjiti važnost ponavljanih, sve dubljih, napora.

Pri sađenju, uspjeh ovisi od dva činioca: potentnosti sjemenja i kvalitete zemljišta. Slično tome, u liječenju je najvažnije da postoji moć iscjeljenja i prijemčivost pacijenta na liječenje „... Sila (odnosno, moć liječenja) iziđe iz njega..." i „... Vjera tvoja spasila te je ..." (po Marku 5;30;34): ovakve Biblijske izreke pokazuju da su potrebni i moć iscjeljenja, i vjera bolesne osobe. Veliki iscjelitelji, ljudi koji su našli Boga u sebi, ne liječe slučajno, već sa egzaktnim znanjem. Potpunim uvidom u upravljanje Životnom Energijom oni šalju ka pacijentu stimulativni impuls, koji harmonizira protok Životne Energije u pacijentu. Tijekom liječenja, oni zapravo vide kako psihofizički zakoni Prirode djeluju u tkivima bolesnog čovjeka i iscjeljuju. Osobe nižeg duhovnog postignuća također su sposobne liječiti sebe i druge vizualiziranjem i usmjeravanjem priliva Životne Energije u oboljeli dio tijela.

Moguća su i trenutna izlječenja fizičkih, mentalnih i duhovnih bolesti. Tama taložena vjekovima može biti u jednom trenutku raščinjena dovođenjem svjetlosti, a ne pokušajima istjerivanja mraka. Čovjek ne može kazati kada će biti izliječen, zato ne treba postavljati točne vremenske granice. Vjera, a ne vrijeme, će odlučiti kada će biti izliječen. Rezultati ovise od točnog buđenja Životne Energije i od čovjekovog stanja svijesti i podsvijesti. Nedostatak vjere koči Životnu Energiju i sprječava savršeno djelovanje ovog Božanskog Doktora, Graditelja Tijela i Majstora-Zidara.

Napor i pažnja su najbitniji za postizanje odgovarajućeg stupnja vjere ili moći volje, ili mašte koji će automatski potaći Životnu Energiju da liječi. Želja ili očekivanje rezultata slabi moć istinske vjere. Bez korištenja volje i vjere, Životna Energija ostaje uspavana.

Potrebno je vrijeme da pacijent koji pati od kronične bolesti oživi oslabljenu moć volje, vjere ili mašte, pošto su njegove moždane ćelije filigranski izbrazdane mislima o bolesti. Potrebno je dosta vremena da se izgrade loše navike svijesti o bolesti. Isto tako, potrebno je određeno vrijeme da se izgrade dobre navike svijesti o zdravlju.

Ako sugerirate sebi: „Dobro sam", a u stvari sumnjate u to, efekt je isti kao kada biste uzeli dobar lijek i istovremeno progutali drogu koja poništava njegovo djelovanje. Kada koristite misli kao lijek, morate paziti da dobre misli ne neutralizirate lošim mislima. Da bi misao bila aktivna i uspješna, mora biti oplođena takvom voljom, koja će odbiti loše utjecaje negativnih misli.

Istina je moć u afirmaciji

Misli se moraju razumjeti i ispravno primijeniti da bi bile djelotvorne. Ideje prvo ulaze u ljudski um u gruboj, neobrađenoj formi; potrebno je da budu prihvaćene sa dubokim razmišljanjem. Misao iza koje ne stoji duševna ubijeđenost nema vrijednosti. Zbog toga ljudi koji koriste afirmacije bez dubokog uvida u istinu na kojoj se zasnivaju (čovjekovo nerazdvojno jedinstvo sa Bogom) imaju loše rezultate i žale se da misli nemaju iscijeljujuću moć. 3. IZLJEČENJA TIJELA, UMA I DUŠE

U svom smrtnom aspektu čovjek je biće koje objedinjuje trojstvo. On žudi za oslobođenjem od najrazličitijih patnji. Njegove su potrebe:

1. Izlječenje tjelesnih bolesti,
2. Izlječenje mentalnih ili psiholoških bolesti kao što su strah, ljutnja, loše navike,gubitak svjesnosti, manjak inicijative i samopouzdanja itd.
3. Izlječenje duhovnih bolesti indiferentnosti, nesagledavanja svrhe, intelektualnog ponosa i dogmatizma, skepticizma, zadovoljavanja sa materijalnom stranom egzistencije,ignoriranja zakona života i božanskog u čovjeku.

Od najviše je važnosti da se isti akcent stavi na prevenciju i liječenje sve tri vrste bolesti.

Većina ljudi svoju pažnju vezuje za liječenje tjelesne disharmonije, jer je to opipljivo i očigledno. Oni ne shvaćaju da su njihove mentalne uznemirenosti izazvane brigom, egoizmom i sl. i njihovo duhovno sljepilo prema božanskoj svrsi života pravi razlozi ljudske bijede.

Kada čovjek uništi mentalne bakterije netolerancije, bijesa i straha i kada oslobodi svoju dušu od neznanja, mala je vjerovatnost da će patiti od fizičkih bolesti ili siromaštva.

Prevencija fizičkih bolesti

Pokornost Božjim fizičkim zakonima je način kojim se izbjegavaju tjelesne bolesti. Nemojte se prejedati. Većina ljudi umire zbog pohlepe za jelom i zbog zanemarivanja ispravnih navika u ishrani.

Poštujte Božje zakone higijene. Mentalna higijena (očuvanje čistog uma) je nadređena tjelesnoj higijeni, ali je i ova druga bitna i ne bi je trebalo zapostavljati. Međutim, nemojte živjeti pod pritiskom suviše strogih pravila, jer će vas i najmanje odstupanje od isplaniranih navika uznemiriti.

Spriječite raspadanje u tijelu znanjem o očuvanju fizičke energije i snabdijevanju tijela neiscrpnom količinom Životne Struje, sa vježbama.

Spriječite začepljivanje krvnih sudova pravilnom dijetom.

Sačuvajte svoje srce od prekomjernog rada; strah i ljutnja ga preopterećuju. Odmorite srce metodama opuštanja i gajite mir u svom umu.

Procjenjuje se da pri svakom otkucaju, srce iz svoje dvije komore izbaci približno 4 unce krvi. Težina krvi ispumpane u tijeku jedne minute je oko 18 funti. Dnevno, ta količina je oko 12 tona; godišnje 4.000 tona. Ovi brojevi ukazuju na ogroman rad koji srce obavi.

Mnoge osobe vjeruju da se u tijeku 24 sata srce odmara 9 sati prilikom dijastoličkog širenja, međutim, ovaj period nije pravi odmor; to je samo priprema za sistolički pokret. Vibracije izazvane kontrakcijom komora prenose se kroz srčano tkivo prilikom opuštanja. Zato se srce ne odmara.

Energija koja se utroši tijekom dana i noći prirodno utječe i na srčani mišić. Odmor ovog mišića bio bi od velikog značaja u očuvanju zdravlja. Svjesna kontrola sna, spavanje i buđenje po volji, dio je joga treninga kojim čovjek može regulirati otkucaje srca.

Kontrola smrti dolazi kada čovjek uspije svjesno kontrolirati pokrete srca. Odmor i obnovljena energija, koju tijelo primi tijekom sna, samo su blijedi odraz izvanrednog mira i snage koji dolaze kroz „svjesni san" kada se čak i srce odmara.

Sveti apostol Pavao je u Prvoj poslanici Korinćanima rekao: „Svaki dan mrem, tako mi, braćo, vaše slave, koju imam u Isusu Kristu Gospodu našemu." (15;31) - to znači da svjesni mir koji dolazi sa Kristovom Sviješću odmara ili zaustavlja srce. Mnoge stranice Biblije otkrivaju da su drevni proroci znali veliku istinu odmaranja srca znanstvenim meditacijama ili odanošću Bogu.

Godine 1837. u Indiji, poznati fakir po imenu Sadu Haridas je bio sahranjen u kontroliranom eksperimentu po nalogu Maharađe Ranđit Singa iz Pundžaba. Jogi je bio sahranjen 40 dana u zazidanom prostoru pod stalnom vojnom stražom. Po isteku tog vremena bio je ekshumiran u prisutnosti mnogih dostojnika durbara (dvora) kao i pukovnika Ser C. M. Vejda iz Londona i nekoliko drugih Engleza iz okoline. Sadu Haridas je ponovo počeo disati i vratio se u normalan život. U jednom ranijem eksperimentu pod nadzorom Rađe Dijan Singa u Džamu, Kašmir, Sadu Haridas je bio sahranjen 4 mjeseca. On je usavršio umjetnost kontrole i odmaranja srca.


Prevencija mentalnih bolesti

Gajite mir i vjeru u Boga. Oslobodite um od svih uznemirujućih misli i napunite ga ljubavlju i radošću. Shvatite nadmoć mentalnog liječenja nad fizičkim. Odstranite loše navike koje život čine bijednim.


Prevencija duhovnih bolesti

Metoda kojim se um oduhovljuje je oslobađanje od ograničavajućih koncepata smrtnosti i promjene. Tijelo je materijalizirana vibracija i treba ga spoznati kao takvo. Svjesnost o bolesti, propadanju i smrti bi trebalo zamijeniti znanstvenim razumijevanjem osnovnih zakona koji ujedinjuju materiju i Duh kao i razumijevanjem iluzornog očitovanja Duha kao materije, Beskonačnog kao konačnog. Postojano vjerujte kako ste stvoreni prema slici Očevoj, i da ste, zbog toga, besmrtni i savršeni.

Znanost je dokazala da su čak i čestica materije ili valovi energije neuništivi: neuništiva je također i duša ili duhovna suština čovjeka. Materija se mijenja; duša mijenja iskustva. Smrt predstavlja radikalnu promjenu, ali smrt ili promjena forme ne mijenja, ne uništava duhovnu suštinu.

Postoje različiti načini koncentracije i meditacije, ali metode joge su najefikasnije. Unesite u svoj svakodnevni život iskustva mira i stabilnosti koje dobivate kroz koncentraciju i meditaciju. Sačuvajte svoju uravnoteženost prilikom životnih iskušenja. Ne prepuštajte se divljim emocijama. Ostanite neuzdrmani naglim obrtom situacija.


Procjena metode liječenja

Uopćeno se smatra da bolesti izazivaju vanjski materijalni uzročnici. Samo manji broj ljudi shvaća da bolesti nastaju zbog neaktivnosti Životne Sile. Kada se ćelija ili prenositelj Životne Energije ozbiljno ošteti, Životna Energija se povlači sa tog mjesta i tako nastaju problemi. Medicina, masaža, elektricitet i druge vanjske metode samo pomažu da se Životna Energija vrati u oboljelu ćeliju i obavi svoj posao održavanja i popravljanja. Ne smijemo biti ekstremisti ni po kojem pitanju. Treba prihvatiti odgovarajući način liječenja prema vlastitom uvjerenju. Lijekovi i hrana imaju definiran utjecaj na krv i tkiva. Dok god čovjek uzima hranu, zašto poricati da lijekovi i drugi načini materijalne pomoći imaju utjecaj na tijelo? Ove metode pomažu sve dok čovjekova materijalna svijest prevladava. Međutim, ovi načini liječenja imaju svoja ograničenja, jer se unose izvana. Najbolji načini su oni koji pomažu Životnoj Energiji da obnovi svoje unutrašnje iscijeljujuće aktivnosti.

Lijekovi mogu kemijski pomoći krvi i tkivima. Upotreba električnih naprava također može biti blagotvorna. Ali, ni lijekovi ni elektricitet ne liječe bolest; oni samo stimuliraju i nagovaraju Životnu Energiju da se vrati u napušteni oboljeli dio tijela. Uvođenje stranog elementa, bilo da je to medicina ili elektricitet, ili bilo koja drugi način posredne pomoći je nepoželjno ako možemo koristiti Životnu Silu direktno.


Božji zakoni primijenjeni na materiju

Melemi mogu biti korisni za svrab, rane, posjekotine, i sl. Ako vam je ruka ili noga slomljena nepotrebno je zahtijevati od Životne Energije da spoji kosti, kada ih kirurg (dijete Božje i stoga sposoban da služi kao Njegov instrument) može spojiti svojom vještinom, poznavanjem Božjih zakona primijenjenih na materiju. Ako možete snagom uma u kratkom roku izliječiti slomljenu nogu - uradite to; ali, ne bi bilo mudro čekati dok ne steknete takve moći.

Postom, masažom, osteopatskim tretmanima, kiropraktičkim namještanjem pršljenova, joga položajima i sl. možemo otkloniti ili smanjiti zakrčenje u nervima ili tkivima i tako omogućimo slobodan protok Životne Energije.


Stjecanje moći nad Životnom Energijom

S druge strane, mentalno liječenje je moćnije od svih načina fizičkog liječenja pošto su volja, imaginacija, vjera i razum takva stanja svjesnosti da stvarno i direktno djeluju iz unutrašnjosti. Ova stanja svijesti obezbjeđuju motivacijsku moć koja stimulira i usmjerava Životnu Energiju da izvrši svaki postavljeni zadatak.

Autosugestijom i različitim afirmacijama uspješno se stimulira Životna Energija; međutim, one nisu uvijek efikasne pošto praktikanti često upošljavaju samo čisto mentalne metode bez svjesnog pokretanja Životne Energije i tako ne uspijevaju uspostaviti fiziološku vezu.

Izlječenje je izvjesno ako se psihofizičke tehnike udruže sa snagom volje, vjere i razuma da usmjere Životnu Energiju i da dosegnu nadsvjesni um. U ovom blaženom stanju Realnosti čovjek uviđa nerazdvojno jedinstvo materije i Duha, i rješava sve probleme disharmonije. Učenje joge pruža modus operandi za uprezanje volje da usmjeri kretanje vibrirajuće Životne Energije u bilo koji dio tijela. Koristeći ovu metodu, čovjek sasvim određeno osjeća unutrašnji tok Kozmičke Vibrirajuće Sile.


4. PRIRODA KREACIJE

Materija ne postoji na onaj način na koji je mi obično doživljavamo. Pa ipak ona postoji i očituje se kao kozmička iluzija. Da bi se ova iluzija raspršila, potreban je točno utvrđen postupak. Ne možete u trenutku izliječiti ovisnika od droge. Materijalna svjesnost opčinjava čovjeka pomoću zakona iluzije i on se ne može otrgnuti od nje, osim pomoću učenja i prihvaćanja suprotnog zakona, zakona Istine.

Duh kroz seriju procesa materijalizacije postaje materija. A pošto je Duh prauzrok, materija se ne može razlikovati od njega. Materija je djelomično izražavanje Duha; Beskonačno, koje se pojavljuje kao konačno. Neograničeno, kao ograničeno. Ali, s obzirom da je materija samo iluzorna manifestacija Duha, materija per se ne postoji.


Svjesnost i materija

Na početku stvaranja do tada nemanifestirani Duh stvorio je dvije prirode; prirodu svjesnosti i prirodu materije. One su Njegova dva vibrirajuća izraza. Svjesnost je finija, a materija grublja vibracija jednog transcedentnog Duha.

Svjesnost je vibracija Njegovog subjektivnog aspekta, a materija je vibracija Njegovog objektivnog aspekta. Duh kao Kozmička Svijest, je potencijalno prisutan u objektivno vibrirajućoj materiji, a manifestira se subjektivno kao svijest prisutna u svim oblicima kreacije, dosežući svoj najviši izraz u ljudskom umu sa bezbrojnim račvanjima misli, osjećaja, volje i imaginacije.

Razlika između materije i Duha je u brzini vibriranja – razlika je u stupnju, a ne u vrsti. Ova tvrdnja će se, možda, lakše razumjeti kroz slijedeći primjer: iako su sve vibracije iste po kvaliteti, one između 16 i 2000 herca dovoljno su grube da ih ljudsko čulo sluha može zabilježiti. Vibracije ispod 16 i iznad 2000 herca su obično nečujne. Nema suštinske razlike između čujnih i nečujnih vibracija, iako relativna razlika postoji.

Kroz moć maje, kozmičke iluzije, Tvorac je učinio da manifestacija materije izgleda toliko udaljeno i tako specifično da ljudskom umu ne izgleda na bilo koji način povezana sa Duhom.


Misao je najfinija vibracija

Unutar grube vibracije tijela nalazi se fina vibracija kozmičke struje, Životna Energija; a oboje i tijelo i Životna Energiju, prožima još finija vibracija – vibracija svijesti.

Vibracije svijesti su toliko suptilne da ih ne mogu otkriti nikakvi instrumenti: samo svijest može shvatiti svijest. Ljudi su svjesni ogromnog broja vibracija svijesti koje potječu od drugih ljudi – vibracije izražene riječima, djelima, pogledima, gestom, šutnjom, stavom itd. Svaki čovjek ima svojstven vibrirajući potpis vlastitog stanja svijesti i proizvodi  karakterističan utjecaj na osobe i stvari. Na primjer, soba u kojoj živi netko prožeta je njegovim ili njenim misaonim vibracijama. Njih mogu jasno osjetiti drugi ljudi ako posjeduju potreban stupanj senzibilnosti.

Čovjekov ego (njegov osjećaj Jastva; izobličeno smrtno poimanje besmrtne duše) spoznaje svijest direktno, a materiju (ljudsko tijelo i sve druge objekte u kreaciji) indirektno kroz mentalne procese i kroz čulnu percepciju. U stvari, ego je uvijek svjestan da posjeduje svijest, ali nije svjestan materije pa čak ni tijela u kojem je, sve dok ne pomisli na to. Zbog toga je čovjek, koji je u dubokoj koncentraciji na bilo koji objekt, svjestan svog uma ali ne i svog tijela.


Tijelo i svijest koje stvara čovjek u stanju sna

Sva iskustva iz čovjekovog budnog stanja mogu se duplirati u njegovoj svijesti u stanju sna. U tom stanju čovjek može hodati razdragano kroz lijep vrt i odjednom ugledati leš svog prijatelja. On je shrvan bolom, roni suze, glava ga užasno boli i osjeća bolno lupanje srca. Možda odjednom počne mećava i on je mokar i smrznut. Zatim se budi i smije se svom iluzornom iskustvu iz sna.

Koja je razlika između iskustva čovjeka koji sanja (iskustva materije predstavljena njegovim tijelom i tijelom prijatelja, vrtom itd; i iskustva svijesti predstavljene kroz njegova osjećanja radosti tuge), i iskustva istog čovjeka u budnom stanju? Svjesnost materije i svijesti je prisutna u oba slučaja.

Čovjek je sposoban stvarati i materiju i svijest u iluzornom svijetu sna. Shodno tome, ne bi trebalo biti bilo kakvih poteškoća za njega da shvati Duh, koji je koristeći moć Maje, za čovjeka od „života“ stvorio svijet sna ili svjesno postojanje koje je u suštini isto toliko pogrešno (zbog prolaznosti i stalne promjenljivosti) kao i čovjekova iskustva u snu.


Maja ili kozmička iluzija

Svijet pojava funkcionira po zakonu maje (zakonu dualnosti ili suprotstavljenih stanja); zato nerealni svijet pokriva velom istinu Božanskog Jedinstva i Nepromjenljivosti. Čovjek u svom smrtnom aspektu sanja dualnosti i suprotnosti – život i smrt, zdravlje i bolest, sreću i tugu; ali kada se probudi sve dualnosti nestaju i čovjek spoznaje sebe kao vječni i blaženi Duh.


Potrebe zalutalog ljudskog roda

Za zalutali ljudski rod bitne su i medicinska i mentalna pomoć. Neosporna je nadmoć umne nad materijalnom pomoći, ali također je neosporna, iako više ograničena, iscjeljujuća moć hrane, čajeva i lijekova. Kada koriste mentalne metode, ljudi nemaju potrebe prezirati sve fizičke načine liječenja pošto su ovi proizašli iz istraživanja Božjih zakona primijenjenih na materiju.

Dok u čovjeku postoji materijalna svijest o tijelu, lijekovi ne bi trebali biti u potpunosti izbačeni iz upotrebe; ali kako čovjek podiže nivo svog razumijevanja nematerijalnog porijekla tijela, nestaje i njegova vjera u moć izlječenja lijekovima i on uviđa kako sve bolesti imaju korijen u umu.


Mudrost je najveći čistač

Moj učitelj, Swami Šri Yuktešvarđi, nikada nije pričao o nepotrebnosti lijekova. Pa ipak, on je tako uvježbavao i proširivao svijest mnogih svojih učenika te oni koristili samo umnu snagu u liječenju kada bi bili bolesni. Često je govorio: „Mudrost je najveći čistač.“

Neke osobe, na Istoku i na Zapadu, fanatično poriču postojanje materije, a još uvijek su obuzeti tjelesnom sviješću kako osjećaju izgladnjelost ako propuste obrok.

Stanje realiziranosti, u kojem tijelo i um, smrt i život, bolest i zdravlje izgledaju podjednako iluzorno, je jedino stanje iz kojeg zaista možemo reći da ne vjerujemo u postojanje materije.


Ljudska i Božanska svijest

Zbog maje i zbog posljedičnog čovjekovog nepoznavanja svoje duše, ljudska svijest je odvojena od Kozmičke Svijesti. Čovjekov um je predmet promjene i ograničenja, dok je Kozmička Svijest slobodna od svih ograničenja i nikad ne iskušava dualnost (smrt i život, bolest i zdravlje, prolaznu tugu i prolaznu radost i sl.). U Božanskom umu nepromjenljiva percepcija Blaženstva je uvijek prisutna.

Proces oslobađanja ljudske svijesti sastoji se u njenom uvježbavanju kroz učenje, afirmacije, koncentraciju i meditaciju. Cilj je odvratiti pažnju od vibracija grubog tijela i neprestanog komešanja misli i emocija i osjetiti finije i stabilnije vibracije Životne Energije i viših umnih stanja.


Oslonite se na unutarnju Božansku Moć

Osobe čija je materijalna svijest snažna, odnosno, one naviknute da misle o „sebi“ kao o fizičkom tijelu, treba postupno voditi k oslobađanju od ovisnosti o lijekovima i drugih vanjskih pomoći i učiti ih da se sve više  oslanjaju na unutarnju Božansku Moć5. TEHNIKA AFIRMACIJE

Preliminarna pravila

1. Sjedite okrenuti ka sjeveru ili istoku. Poželjna je prava stolica bez rukohvata preko koje je stavljena vunena deka. Ovaj materijal služi kao izolacija od magnetnih zračenja Zemlje, koja teže da vežu um za materijalne percepcije.

2. Zatvorite oči i koncentrirajte se na medulu oblongatu (produženu moždinu na stražnjoj strani vrata), osim ako drugačije nije rečeno. Kralježnica je uspravna, brada stoji ravno, a stomak je uvučen. Duboko udahnite i izdahnite tri puta.

3. Opustite tijelo i nemojte se pokretati. Ispraznite um od svih nemirnih misli i povucite njegovu pažnju sa tjelesnih senzacija, toplog i hladnog, zvukova itd.

4. Nemojte misliti na posebnu vrstu izlječenja koja vam je potrebna.

5. Odbacite anksioznost, nepovjerenje i brigu. Doživite smireno i sa povjerenjem, da Božanski Zakon radi i da je svemoćan. Nemojte sebi dozvoliti sumnju i nepovjerenje. Vjera i koncentracija omogućuju da zakon radi neometano. Zadržite misao da su sva tjelesna stanja promjenljiva i izlječiva i da je ideja kronične bolesti iluzija.

Vrijeme: Afirmacije treba raditi ujutro, odmah nakon buđenja, ili navečer, za vrijeme perioda pospanosti neposredno prije spavanja. Grupni rad je moguće održavati u bilo kojem pogodnom trenutku.

Mjesto: Što je moguće mirnija okolina. Ako se grupni rad treba održavati na bučnom mjestu, ignorirajte zvukove i pažljivo se posvetite vašoj praksi.

Postupak: Uvijek oslobodite um od briga i uznemirenosti prije nego što počnete raditi afirmacije. Izaberite afirmaciju koja vam odgovara i izgovarajte je na glas cijelu, zatim je izgovarajte tiho, pa još tiše dok glas ne postane šapat. Zatim, postepeno počnite raditi afirmaciju samo mentalno, bez pokretanja jezika ili usana sve dok ne osjetite da ste postigli duboku, nesalomljivu koncentraciju - ne nesvjesnost, već dubok kontinuitet neuznemirenog mišljenja.

Ako nastavite raditi afirmaciju i odete još dublje, osjetit ćete povećanje radosti i mira. Za vrijeme duboke koncentracije, vaša afirmacija će se stopiti sa nesvjesnom strujom, da bi se kasnije vratila ojačana, sa snagom da utječe na vaš svjesni um kroz zakon navike.

Vremenom ćete doživljavati sve veći mir, vaša afirmacija će ići dublje, u carstvo nadsvjesnog, kako bi se kasnije vratila puna neograničene moći da utječe na vaš svjesni um, kao i da ispuni vaše želje. Nema sumnje da ćete prisustvovati čudu ove naučne vjere. Prilikom grupnog rada sa afirmacijama za liječenje psihičkih i mentalnih bolesti u sebi i drugima, grupa treba voditi računa da radi afirmacije istim tonom, istom mentalnom snagom, istom koncentracijom i istim osjećanjem vjere i mira.

Slabiji umovi umanjuju ujedinjenu snagu rođenu iz afirmacija i mogu čak skrenuti ovu poplavu snage sa svog nadsvjesnog odredišta. Stoga, osoba ne bi trebalo činiti tjelesne pokrete ili biti mentalno odsutna. Koncentracija svih članova grupe je neophodna za uspjeh.

U grupnom radu sa afirmacijama vođa grupe treba čitati afirmacije u ritmu, zatim slušatelji trebaju ponavljati iste riječi istim ritmom i istom intonacijom.


Ove afirmacije inspirirane dušom

Afirmacijska sjemenja koja su u ovoj knjizi, oplođena su sa inspiracijom duše. Ona trebaju biti zasijana u zemlju nadsvjesnog mira i zalijevana vjerom i koncentracijom kako bi stvorile unutarnje spontane vibracije koje će im pomoći da proklijaju.

Mnogi procesi postoje između sijanja sjemenja afirmacija i njihovog rađanja. Svi uslovi njihovog rasta moraju biti ispunjeni da bi proizveli željeni rezultat. Sjeme afirmacije mora biti živo, oslobođeno od nedostataka sumnje, uznemirenosti ili nepažnje. Ono treba biti zasijano u um i srce koncentracijom, posvećenošću i mirom, i zaliveno dubokim, svježim ponavljanjem i beskrajnom vjerom.

Izbjegavajte mehaničko ponavljanje. Značenje ovoga se nalazi u osnovi Biblijske zabrane: „Ne uzimaj ime Gospodina Boga uzalud." Ponavljajte afirmacije čvrsto, sa intenzitetom i iskrenošću, dok se takva snaga ne nagomila pa jedna komanda, jedna snažna unutrašnja potreba ne bude dovoljna da promijeni vaše tjelesne ćelije i pokrene vašu dušu da stvori čuda.


Napredni stupnjevi ponavljanja afirmacija

Podsjetite se ponovo da afirmacije trebaju biti izgovorene odgovarajućom glasnom intonacijom, stišavajući se u šapat, i, iznad svega, s pažnjom i posvećenošću. Na taj način misli su vođene, nečijim uvjerenjem u efikasnost i istinu afirmacija, od čula sluha do razumijevanja svjesnog uma, zatim do podsvjesnog ili automatskog uma, i na kraju do nadsvjesnog uma. Osobe koje vjeruju, bit će izliječene ovim afirmacijama. Pet faza ponavljanja afirmacija su: svjesno i glasno ponavljanje, šaputanje, mentalno ponavljanje, podsvjesno ponavljanje i nadsvjesno ponavljanje afirmacije.

Aum ili Amen, Kozmički zvuk

Podsvjesno ponavljanje afirmacije postaje nesalomljivo i automatsko. Nadsvjesno afirmiranje nastaje kada se duboke unutarnje vibracije preobrate u realizaciju i učvrste u svjesnom, podsvjesnom i nadsvjesnom umu. Održavanje pažnje bez uznemirenosti na istinskoj Kozmičkoj Vibraciji (Aum ili Amen) ne na imaginarnom zvuku, je nadsvjesno afirmiranje.

Kada prelazite iz jednog stupnja afirmiranja u drugi, stanje uma također se treba mijenjati i postati dublje i koncentriranije. Cilj je ujedinjenje onog tko afirmira, afirmacija i proces afirmiranja u jedno. Um treba ući u najdublje svjesno stanje - ne u nesvjesnost, u odsutnost duhom ili spavanje. Naprotiv, treba ući u stanje tako fokusirane koncentracije da su sve misli uronjene i stopljene sa jednom centralnom mišlju, kao pojedinačni iveri sa jednim neodoljivim magnetom.


Tri fiziološka centra

Prilikom rada s afirmacijama volje, vaša pažnja treba biti centrirana u točku između obrva; za vrijeme rada s afirmacijama misli u medula oblongati (produžena moždina); a za vrijeme rada s afirmacijama devocije u srcu. U odgovarajućim trenucima čovjek automatski fokusira svoj um na jedan od ova tri fiziološka centra. Na primjer, za vrijeme emotivnih stanja on osjeća srčani centar izdvojeno od ostalih dijelova tijela. Praksom čovjek stječe snagu da svjesno usmjerava svoju pažnju k vitalnim izvorima volje, misli i osjećanja.

Apsolutna vjera u Boga koja se ne dovodi u pitanje je najbolji način trenutnog liječenja. Stalan napor da se probudi ova vjera najviša je čovjekova dužnost koja donosi najveće nagrade.II DIO

ZNANSTVENO ISCJELJUJEĆE AFIRMACIJE


6. ZNANSTVENO ISCJELJUJUĆE AFIRMACIJE


Koristeći ove afirmacije, poklonik ili vođa grupe može bez prekida pročitati cijelu afirmaciju, ili, ako želi, može se zaustaviti i ponoviti bilo koji red.


Afirmacije za opće liječenje

Na svakom oltaru osjećanja,
Misli i volje,
Ti sjediš.
Ti sjediš.
Ti jesi svako osjećanje,
Svaka volja,
Svaka misao.
Ti ih zaista vodiš:
Neka prate, neka prate,
Neka budu poput Tebe.
U hramu svijesti
Bješe svjetlo - Tvoje svjetlo
Ne vidjeh ga; ali vidim sada.
Hram je svjetlo, hram je sve.
Spavah i sanjah o krahu hrama,
O krahu u strahu,
U strepnji i neznanju.
Spavah i sanjah o krahu hrama,
O krahu u strahu,
U strepnji i neznanju.
Ti si me probudio.
Ti si me probudio.
Tvoj hram je cio.
Tvoj hram je cio.

Želim Te slaviti.
Želim Te slaviti.
U srcu, u zvijezdi...
U stanici tijela ja Te volim.
U elektronu ja se igram s Tobom.
Želim Te slaviti.
U tijelu, zvijezdi i njenoj prašini,
U maglici.
Ti si svuda; svuda
Ja slavim Tebe.

Volja Tvoja nebeska
I volja moja ljudska
Neka sjaje, neka sjaje
U meni, u meni, u meni, u meni.
I željet ću, i htjet ću,
I radit ću, i stvarat ću
Ne zaveden egom, već Tobom.
Vodi me. Vodi me.
S voljom ću raditi.
Ali neka volja moja Tvoja volja bude,
Tvoja volja bude.

O, Gospode,
Stvori od nas djecu svoju,
Kao iz Tvog carstva da smo.
Savršeno Ti nas Voliš.
I kao što si Ti sve,
Mi smo sve.
U tijelu i umu mi smo zdravi,
Baš kao i Ti, baš kao i Ti.
Ti si savršenstvo,
A mi djeca Tvoja:

Ti si svuda;
Gdje god jesi
Tu je savršenstvo.
Oltar Tvoj je u stanici svakoj,
U svim si stanicama mojim.
Potpune su, savršene su.
Potpune su, savršene su.
Daj da osjetim Te u svakoj od njih.
Daj da osjetim Te u svakoj od njih.
U svakom i svemu,
U svakom i svemu.
Živote života mog, Ti si sve,
Ti si svuda.
U mom srcu, mozgu,
Očima i licu,
U udovima mojim,
I svemu.

Ti zbilja pokrećeš noge moje;
One su savršene, one su savršene.
Listovi moji i bedra moja
Savršeni su jer Ti si u njima.
Noge mi podupireš
Da ne bih posrnuo, da ne bih posrnuo.
Savršene su one jer Ti si u njima.

I u grlu mom si;
Membrane sluzave, utroba
Blistaju Tvojim sjajem.
Savršene su one jer u njima si Ti.
I u kičmi mi iskriš;
Savršena je, savršena je.
Kroz nerve mi strujiš;
Savršeni su, savršeni su.
U mojim si venama i arterijama;
Savršene su, savršene su.
Vatra si u stomaku mome,
I vatra u crijevima mojim,
Savršena su, savršena su.
I kao što Ti si moj
Ja sam Tvoj.
Ti si Savršenstvo,
Ti si ja, ti si ja.
Mozak si moj;
On blista, on je savršen,
savršen, savršen, savršen.

Misao moja neka slobodno leti.
Misao moja neka slobodno leti.
Bolestan sam ako mislim da jesam.
Zdrav sam ako mislim da jesam.
Svakog trena, svakog dana
U tijelu, umu,
U svakom pogledu,
Ja sam savršenstvo, ja sam radost.
]a sam savršenstvo, ja sam radost.

Sanjao sam san,
I u snu sam bolan bio.
Probudih se obliven suzama.
Al smijah se suzama mojim
Jer ne bjehu suze tužne
Već pune radosti bjehu;
Samo bolest u snu sanjah,
Jer ja sam savršen.
Ja sam savršen.

Daj da osjetim treptaj Ljubavi Tvoje,
Treptaj ljubavi Tvoje.
Ti si Otac moj
A ja dijete Tvoje.
Dobar il nestašan
Ja sam čedo Tvoje.
Daj da osjetim dašak zdravlja Tvoga.
Daj da osjetim mudru volju Tvoju.
Daj da osjetim mudru volju Tvoju.

Kratke afirmacije

Gospodine, Oče savršeni, svjetlo Tvoje sve prožima kroz Krista, i kroz svece svih religija, i kroz učitelje Indije, i kroz mene. Nebeska svjetlost je prisutna u svim dijelovima moga tijela. Ja sam dobro i zdravo. 

O, Svjesna energijo Kozmosa, Tvoj život je moj. Ti mijenjaš čvrstu, tečnu i plinovitu hranu i u energiju je uzdižeš, da podrži moje tijelo.

O, Gospodine Oče, koji si na nebesima, stanice tijela moga od svjetlosti su stvorene, Ti si ih stvorio. Savršene su one, jer Ti si Savršenstvo. Zdrave su one, jer Ti si Zdravlje. Duhovne su one, jer Ti si Duh. Besmrtne su one, jer Ti si Život sam.

Energija Tvoja, Oče, život mi daje i obnavlja me i snaži.

Moć Duha što liječi struji kroz stanice moje. Stvoren sam od univerzalne Božanske materije.

Oče, Gospodine, u meni si i dobro mi činiš.

Moć se Tvoja, Gospode, kreće kroz mene. Stomak moj je dobro jer tu je svjetlost Tvoja što liječi.

Shvatih da prijestup moj o zakon zdravlja, bolest u meni stvara. Ispravnim mislima, dobrim djelima i zdravom hranom ću se iskupiti. 

Gospodine koji si na nebesima. Ti si prisutan u svakom atomu, svakoj stanici, svakoj čestici, svakom djeliću živca, mozga i tkiva. Ja sam dobro, jer Ti si u svim dijelovima moga tijela.

Božansko zdravlje savršeno obasjava mračne kutove bolnoga mi tijela. Svjetlost Njegova u stanicama svim blista. Savršeno zdrave su one jer savršenost Njegova je u njima.

Afirmacija pomoću snage misli

Koncentrirajte svoju misao na čelo i ponavljajte sljedeće:

Mislima život svoj pokrećem,
I znam da život moj teče,
Teče od mozga u cijelo tijelo.
Munje svjetla duboka tkiva mi obasjavaju.
Bujica života u pršljenovima,
Juri kroz kičmu,
Pjeni se i rasprskava.
Male stanice su sve napojene,
Njihovi mali otvori svi sjaje.
Male stanice su sve napojene,
Njihovi mali otvori svi sjaje.


Kratke afirmacije


Oče naš, koji si na nebesima, Ti si moj zauvijek. U svakom dobru slavim ime Tvoje. Svaka misao čista blista dobrotom Tvojom.

O, Gospodine, Oče, beskrajna moć Tvoja što liječi, u meni je. Neka svjetlo tvoje obasja mrak neznanja moga. Gdje god Tvog svjetla ima, savršenstvo je tu. Savršenstvo je u meni.

Nebeski Oče, Ti si svako osjećanje, volja i misao. Ti si vodič mojih osjećanja, volje i misli. Neka te prate, neka budu poput tebe.

Snovi moji o savršenstvu mostovi su koji me vode u carstvo čistih ideja.

Svakoga ću dana sve više i više sreću tražiti u umu svom, a sve manje i manje u materijalnim zadovoljstvima.

Bog je pastir neumornih misli mojih. Odvest će ih On u svoje prebivalište mira.

Pročistit ću svoj um sa mišlju da Bog vodi svako djelo moje.


ISPRAVAN NAČIN DA VAM RAZUM BUDE VODIč

Prijedlozi koji slijede predloženi su kako bi potakli ispravno korištenje razuma i mentalne aktivnosti:

1)    Čitajte dobre knjige i pažljivo usvajajte njihove poruke.

2)     Ako čitate jedan sat, onda, nakon toga pišite dva sata pa razmišljajte o tome tri sata. Ovo je omjer koji treba primijeniti da biste kultivirali moć razuma.

3)    Okupirajte svoj um idejama koje inspiriraju. Ne gubite vrijeme s negativnim mislima.

4)    Usvojite najbolji plan za uređenje svog života koji možete formulirati vježbama razuma.

5)    Ojačajte svoje moći razuma proučavanjem zakona uma, istaknutim u učenjima SRF-a.

6)    Koristite afirmacije iz ove knjige, natopljene duhovnom snagom, kako bi razvili moći svoga uma. Drevni i moderni psiholozi su istaknuli da je moguće urođenu inteligenciju čovjeka razvijati do u beskonačnost.

7)    Poštujte fizičke, društvene i moralne zakone. Ako vjerujete kako sve njih kontrolira duhovni zakon, jednog dana ćete se uzdići iznad njih i u potpunosti će vas voditi duhovni zakon.

Afirmacija pomoću snage volje

Usmjerite svoju volju istovremeno na medula oblongatu i na točku između obrva i ponavljajte sljedeću afirmaciju – prvo na glas, a zatim, postupno stišavajte glas do šaputanja:

Volja je moja da se Životnom Silom napunim.
Božanskom Voljom prožet ću se.
Kroz sve vene i mišiće sve.
Kroz tkiva i udove sve,
Prožet ću se.
Vibrirajućom peckavom vatrom,
Plamtećom radosnom silom.
Naređujem ti
Naredbom najvišom
Da kroz mene tečeš.
Naredbom svojom
Zapovijedam da plamtiš.
Naredbom svojom
Zapovijedam da plamtiš.

Afirmacije za mudrost

Koncentrirajte se na područje neposredno ispod vrha glave, osjećajući prisutnost mozga:

Kroz dvorane mudrosti
Lutaš.
Ti si razlog u meni.
Ti lutaš i budiš
Svaku lijenu stanicu mozga
Da primi, da upije
Dobra, što od uma i čula stižu,
Znanje koje daruješ.
Mislit ću,razumjet ću:
Neću od Tebe misli tražiti.
Ali, povedi me kad razum pogriješi, Povedi me do pravog cilja.

O , Oče na nebesima, O, Kozmička Majko,
O. Majstore moj, O, Božanski prijatelju, Ja dolazim sam, dolazim sam,
Sa Tobom, sa Tobom sam.
Sa Tobom, sa Tobom sam.

Stvorio si, Gospode,dom za mene.
Od stanica živih dom si mi stvorio.
A dom moj i Tvoj je dom.
Život Tvoj dom ovaj je stvorio.
Snaga Tvoja dom ovaj je stvorila.
Dom Tvoj je savršen.
Dom Tvoj je savršen.

Čedo sam Tvoje, a Ti Otac moj.
Oba obitavamo, oba obitavamo.
U hramu istom,
U hramu od stanica,
O, u ovom hramu od stanica.
Ti si uvijek tu,
O, tu pred oltarom što kuca.

Odoh. Odoh.
Da se s mrakom igram, sa grijehom da se igram.
Odoh, lijenčina jedna.
Kući se vratih u sjenkama mraka.
Kući se vratih blatom materije žigosan.
Blizu si, al ne vidim Te.
Dom je Tvoj savršen, al ne vidim ga.
Slijep sam,
A svjetlo je tvoje posvuda.
Kriv sam što ne vidim.
Da, moja je greška.
A ispod linije mraka
Svjetlo Tvoje blista.
Svjetlo Tvoje blista.
Zajedno mrak i svjetlo
Ne mogu biti.
Zajedno mudrost i neznanje
Biti ne mogu.
Preklinjanja, odlazite, iskušenja, odlazite.
Tama odlazi,
Moja tama odlazi.

Kratke afirmacije

Oče naš, koji si na nebesima, život Tvoj
Kozmički i ja jedno smo. Ocean Ti si,
a ja val jedan. Zbilja smo jedno.

Zahtijevam božanskost svoju rođenjem dobivenu,
jer pojmim intuicijom da su sve mudrosti
i moći već u duši mojoj prisutne.
  
Bog je unutra i oko mene i štiti me.
Otjerat ću strahove što zamračuju svjetlo
Njegovo koje me vodi.
  
Bog je unutarnje Jastvo čovjeka i
Život jedini u cijelom univerzumu.
  
Potopljen sam u vječno svjetlo.
Ono prožima svaki djelić moga bića.
Živim u tom svjetlu.
Duh Nebeski ispunjava me i izvana i iznutra.
  
Negdje, baš iza moga uma, Bog se nalazi,
danas i svaki dan.
On me uvijek vodi do pravog cilja.
  
Savršeni mir i stabilnost moji su danas
Dok usmjeravam sve svoje moći i mogućnosti
k izražavanju Božje Volje.


PODSVJESNI, SVJESNI I NADSVJESNI
ZAKON MATERIJALNOG USPJEHA

Uspjeh dolazi kao rezultat poštivanja Božjih i materijalnih zakona. Trebalo bi ostvariti i materijalni i duhovni napredak. Uspjeh na materijalnom planu se sastoji od posjedovanja onog što je neophodno za život.

Ambicija da se zarađuje novac treba sadržavati i želju da se pomogne drugima. Zaradite sav novac koji možete, usavršavajući na neki način zajednicu ili svijet, ali nikada ne radite protiv njihovih interesa u potrazi za financijskom zaradom.

Postoje podsvjesni, svjesni i nadsvjesni zakoni materijalnog uspjeha kao i zakoni za prevladavanje gubitničkog stava uma.

Podsvjesni zakon uspjeha sastoji se u ponavljanju afirmacija intenzivno, s punom pažnjom, neposredno prije i poslije sna. Nemojte sumnjati. Kada želite postići neki ispravan cilj, odbacite sve misli o neuspjehu. Pošto ste dijete Božje, vjerujte da vam je dostupno sve što Njemu pripada.  

Nepoznavanje ovog zakona i pomanjkanje vjere u njega lišilo je čovjeka njegova besmrtnog naslijeđa. Da biste koristili izvore božanskih zaliha trebate uništiti podsvjesno sjemenje negativnih misli. To ćete učiniti redovnim ponavljanjem afirmacija, natopljenih beskonačnim ubjeđenjem.

Kako bi svjesni zakon uspjeha bio uspješan, treba se planirati i djelovati inteligentno, osjećajući sve vrijeme Božju pomoć  u vašem planiranju i neprekidnom, teškom radu.

Nadsvjesni zakon uspjeha počinje djelovati preko ovakvih molitvi i razumijevanjem Božje svemoći. Nemojte prekidati svoj svjesni trud i u potpunosti se oslonite na svoje prirodne sposobnosti, ali u svemu što činite zatražite Njegovu pomoć i vodstvo.

Kada se ovi podsvjesni, svjesni i nadsvjesni postupci spoje, uspjeh je siguran. Bez obzira na broj neuspjeha, uvijek probajte ponovo.
  
Afirmacije za materijalni uspjeh
  
Ti si Otac moj.
Uspjeh i radost
Čedo sam Tvoje.
Uspjeh i radost.

Sva dobra ove zemlje,
Sva bogatstva svemira
Tvoja su. Tvoja su.
Čedo sam Tvoje.
Bogatstvo zemlje,
Bogatstvo svemira
Moji su. Moji su.
O, da, moji su.

Mislio sam da sam siromašan.
Živjeh u zabludi da ničeg nemam.
I bez ičega sam bio.
Sad se kući vratih.
Svijest Tvoja bogatstvo mi dade.
Bogat postah.
Uspješan sam , bogat sam.
Ti si moje Blago.
Bogat sam. Bogat sam.

Ti si sve. Ti si sve.
Ti si moj.
Sve je moje. Sve je moje.
Bogat sam. Bogat sam.
Sve je moje. Sve je moje.
Ja imam svaku stvar i sve,
Baš kao i Ti.
Baš kao i Ti.

Ja sve imam.
Ja sve imam.
Ti si moje Blago.
Ja sve imam.
  
Kratke afirmacije
  
Znam da su Božje moći bez granica
i pošto me je On stvorio po svojoj slici,
znam da imam snage predati mu sve prepreke.
  
Posjedujem stvaralačke moći Duha.
Beskonačna Inteligencija će me voditi
u rješavanju svakog problema.
  
Bog je moja Nepresušna Riznica.
Uvijek sam bogat jer imam pristup Kozmičkom Skladištu.
  
Kročit ću naprijed savršeno uvjeren
kako će mi moć Sveprisutnog Boga
zadovoljiti sve potrebe u pravo vrijeme.
  
Sunčevi zraci božanskog blagostanja
probili su se kroz mračno nebo mojih ograničenja.
Ja sam dijete Božje. Što On ima, ja imam.
  
ODSTRANJIVANJE DUHOVNOG NEZNANJA 

Duhovni uspjeh leži u svjesnom usklađivanju sebe s Kozmičkim Umom, kao i u očuvanju mira i stabilnosti, bez obzira kakav se nepovoljan događaj desio u vašem životu, makar to bila smrt rođaka ili drugi gubici. Ne treba žaliti ako vas Prirodni zakon odvoji od vaših bližnjih. Umjesto žaljenja, zahvalite Bogu skromno što ste bili privilegirani da čuvate, podržavate i brinete se o jednom Njegovom djetetu.
Duhovni uspjeh dolazi s razumijevanjem misterije života i promatranjem svega s veseljem i hrabrošću, uviđajući kako se sve odvija prema divnom Božjem planu.
Za bolest neznanja jedini lijek je znanje.
  
Afirmacija za duhovni uspjeh
  
Ti si Mudrost sama.
Ti zbilja znaš
Porijeklo i kraj svih stvari.

Ja sam dijete Tvoje
I želim znati
Pravu misteriju života,
Njegovu pravu radosnu dužnost.

Mudrost Tvoja će mi pokazati
Cijelo znanje Tvoje.
Cijelo znanje Tvoje.
  
Kratke afirmacije
  
Oče, koji jesi na nebesima,
glas je moj stvoren da u slavu Tvoju pjeva.
Srce moje je stvoreno da na Tvoj poziv odgovori.
Duša je moja kanal kroz koju ljubav Tvoja
do žednih duša neometano teče.
  
Moć ljubavi Tvoje svaku misao sumnje
i straha na križ razapinje
da bih mogao nadvladati smrt
i uzletjeti na krilima svjetla do Tebe.


Opuštam se i odbacujem sve brige,
puštam da Bog kroz mene iskaže
Svoju savršenu ljubav, mir i mudrost. 

Ljubav je Otac moj, Gospodin koji je
na nebesima, a ja Njegova sam slika.
Ja sam sjaj ljubavi u kojem sve planete,
sve zvijezde, cijeli svemir blista.
Ljubav sam koja prožima cijelu kreaciju.
  
Dok šaljem ljubav i dobru volju svemu oko mene,
Otvaram se da primim ljubav Božju.
Ljubav Božja je magnet
Koji me vuče ka svemu dobrom.
  
Tek kada pozajmim snagu od Boga
mogu obaviti sve dužnosti.
Zato je moja prva želja da Ga zadovoljim.
Prva ljubav moga srca,prva težnja moje duše,
prvi cilj moje volje i razuma je Bog sam.
  
Afirmacije za psihološki uspjeh

Hrabar sam i snažan.
Miris uspješnih misli
Huji kroz mene. Huji kroz mene.
I miran sam i opušten,
I dobar sam i drag,
Čista sam ljubav i simpatija,
Privlačan sam i šarmantan,
I svime sam zadovoljan,
Brišem sve suze i strahove,
Neprijatelja nemam.
Svakome sam prijatelj. 

Nemam navika
Ni u jelu ni u misli ni u djelu.
Slobodan sam, savršeno slobodan.

Naređujem ti, o pažnjo,
Da dođeš i vježbaš koncentraciju
U stvarima koje činim,
U djelima koje činim,
Mogu učiniti sve
Kada tako mislim, kada tako mislim
  
U crkvi ili hramu kada se molim,
Lutajuće misli moje,
Protiv mene stoje.
Od Tebe me odvraćaju.
Od Tebe me odvraćaju.
Nauči me
Da moj, materiji privržen um
I mozak moj
Ponovo moji budu, samo moji.
Da bi Ti ih mogao pokloniti
U molitvi i ekstazi,
U meditaciji i sanjarenju.
  
Slavit ću Te
U meditaciji, izdvojen.
Oslobodit ću energiju Tvoju
Kroz ruke dok radim,
Da Te ne bih u lijenosti izgubio.
Potražit ću Te u radu.
  
KOMBINIRANE METODE
  
Iako je neosporna nadmoć umnih metoda liječenja nad materijalnim, u ovu knjigu je uključeno i nekoliko fizičkih vježbi za one koji žele kombinirati obje metode. 

POPRAVLJANJE VIDA 

Zatvorite oči i koncentrirajte se na medulu oblongatu. Zatim osjetite kako moć vizije plovi kroz optički živac do mrežnice. Nakon što ste se koncentrirali na mrežnicu oko jedne minute, otvorite i zatvorite oči nekoliko puta. Pokrenite oči nekoliko puta gore-dolje pa lijevo-desno. Fokusirajte pogled na točku između obrva i vizualizirajte kako se protok Životne Energije od medule do očiju pretvara u dva svjetlosna zraka koji sve obasjavaju. Ova vježba je blagotvorna i na fizičkom i na mentalnom planu.
  
Afirmacije za oči
  
Naređujem vam,
O zraci plavetnila,
Da klizite kroz moje optičke nerve
I da mi istinu pokažete.
Svjetlost Njegova tu je, tu je.
I kroz oči moje
On viri, On viri.
Oči su mi potpune.
Oči su mi savršene.
Jedno[1] gore i dva ispod.
Tri oka. Tri oka.
Kroz vas, neviđena,
Kakva svjetlost to pobježe?
Kroz vas, neviđena,
Kakva svjetlost to pobježe? 

Oči lotosove,
Ne ronite suze.
Oluje vam neće više kidati latice.
Brzo dođi i zajedri kao labud
U bezbrižnim vodama blaženstva,
U nježnom jezeru mira,
U času mudrosti zore.
O,svjetlost Tvoja,
Kroz mene sja
Kroz prošlost,
Sadašnjost
I budućnost.

Naređujem vam,
Oka moja dva,
Da jedno jedino budete,
Jedinstveno i savršeno.
Da vidite i znate sve.
Da moje tijelo sja.
Da moj um sja.
Da moja duša sja. 

VJEŽBA ZA STOMAK

Stanite ispred stolice, savijte se unaprijed i uhvatite sjedište kao oslonac. Potpuno izdahnite. Ne udišući uvucite stomak prema kralježnici što je moguće više. Udišući, ispupčite stomak što je moguće više. Ponovite 12 puta. Učitelji joge su utvrdili da ova vježba poboljšava rad digestivnog trakta (peristaltički rad crijeva i izlučivanje iz žlijezda zaduženih za varenje) i tako pomaže u otklanjanju stomačnih poremećaja. 

VJEŽBA ZA ZUBE
  
Zatvorenih očiju zagrizite jako lijevom stranom vilice. Opustite se, zagrizite desnom stranom vilice, opustite se, zagrizite prednjim zubima, opustite se i na kraju zagrizite svim zubima istovremeno. Opustite se. Zadržite svaki položaj 1-2 minute, koncentrirajući se na osjećaj „stegnutih zuba“ i vizualizirajući kako Životna Energija obnavlja korijene zuba i otklanja sve poremećaje. 

UNUTARNJI RAJ
  
Tijelo je vrt u kojoj se nalazi divno drveće čula – vid, sluh, ukus, miris i dodir. Bog ili Božanskost u čovjeku upozorava ga protiv prekomjerne upotrebe bilo kojeg od plodova čula, a posebno protiv pogrešne upotrebe jabuke seksualne energije, koja se nalazi u središtu tjelesnog vrta.

Zmija zle radoznalosti i Eva ili ženska emocionalna priroda u svim ljudskim bićima iskušava svakog čovjeka da ne posluša Božju naredbu. Na taj način oni gube radost samokontrole i bivaju izdvojeni iz čistoće i blagostanja Raja. Seksualno iskustvo vodi u grijeh ili svijest o „smokvinu listu“ ili stidu.
Vjenčani parovi koji žele djecu trebali bi ograničiti svoju pažnju u spolnom činu samo na njegovu kreativnu svrhu. Kako bi izbjegao mnoge patnje, ljudski rod ne bi trebao tražiti seksualnu komunikaciju samo radi nje same.
  
METODE SEKSUALNE KONTROLE
  
Prije odlaska na počinak noću, obrišite hladnim, mokrim ručnikom sve tjelesne otvore kao i šake, stopala, pazuh, pupak i stražnji dio vrata preko medule oblongate. Prakticirajte ovu vježbu redovno.
U trenutku tjelesne uzbuđenosti udahnite i izdahnite duboko 6-15 puta. Zatim brzo pronađite društvo osoba koje poštujete, onih koje ispoljavaju samokontrolu.
  
Afirmacije za čistoću
  
Kroz prašnik i tučak 
Stvaraš Gospode,
Cvijeće čisto.
Kroz roditelje moje čiste
Moje si tijelo donio.
Kao što si Ti Stvaralacc
Svega dobrog što postoji,
Tako smo i mi.
Nauči nas da stvaramo
U svjetlosti, u svetosti,
Plemenite ideje i plemenitu djecu.

Ti si bespolan,
I mi smo, i mi smo.
Stvorio si nas u čistoći.

Nauči nas da u posvećenosti stvaramo
Plemenite misli ili djecu,
stvorene prema slici Tvojoj.
  
Da bih pobijedio iskušenja
izbacit ću zlo iz misli svojih.
Povući ću svoj um sa čulnih dijelova
na vanjskoj površini tijela,
jer one stvaraju mentalnu žudnju
i tragat ću za unutarnjim blaženstvom Božje prisutnosti.

LIJEČENJE LOŠIH NAVIKA 

Dobre su navike vaši najbolji pomoćnici, čuvajte njihovu snagu stalnim dobrim djelima.

Loše su navike vaši najgori neprijatelji; i protiv vaše volje primoravaju vas na štetna djela. One su štetne za vaš fizički, društveni, moralni, umni i duhovni život. Umorite glađu loše navike odbijajući da ih hranite budućim lošim djelima.

Prava sloboda se ogleda u činjenici da su sve vaše akcije nastale kao plod ispravne procjene i slobodnog izbora. Na primjer, jedite samo ono što znate da je dobro za vas, a ne ono na što ste navikli.

I dobrim i lošim navikama potrebno je vrijeme da steknu snagu. Loše navike koje su dugo bile prisutne mogu se zamijeniti dobrim navikama ako se ove strpljivo gaje.

Izgurajte loše navike ubacivanjem dobrih navika u sve dijelove vašeg života. Poput Božjeg djeteta osnažite svijest o svojoj slobodi protiv svih unutarnjih i vanjskih prinuda.

Afirmacije za slobodu
  
Ti si u zakonu,
Ali si i iznad svakog zakona.
Iznad zakona Ti si.
I poput Tebe,
Ja sam iznad zakona.
  
O. ti dobra naviko, hrabri vojniče,
Otjeraj mrak,crne navike.
Ja sam slobodan.
Ja sam slobodan.
Nemam navika.
Nemam navika.
Učinit ću ispravnu stvar.
Učinit ću ispravnu stvar
Nevođen navikama.
Ja sam slobodan.
Ja sam slobodan.
Nemam navika.
Nemam navika.

Kratke afirmacije
  
Oče, koji si na nebesima,
ojačaj odlučnost moju
da odbacim loše navike,
koje zle vibracije privlače
i da stvorim dobre navike,
koje dobre vibracije privlače.
  
Vječni život Božji kroz mene teče.
Besmrtan sam. Iza vala moga uma
nalazi se ocean Kozmičke Svijesti.
  
Gospode Svevišnji, Oče naš,
gdje si me postavio i Ti moraš poći.

Ni jedna pokretna slika života
nije načinjena od samo jednog glumca
ili jednog događaja.
Moja uloga na oceanu je bitna
jer bez mene bi kozmička drama bila nekompletna. 

MOLITVE GOSPODINU OCU

Slijedeće molitve će okrenuti vaše misli ka Bogu – Izvoru sveg dobrog i Snazi u svim afirmacijama. Nemojte koristiti molitve za prolazne zasluge. Molitve su namijenjene kako bi omogućile čovjeku da povrati božansko blago koje je u svom neznanju mislio da je izgubio.

Pošto je Tvoja neizbrisiva slika savršenstva u meni,
nauči me da izbrišem površne mrlje neznanja
i uvidim kako smo Ti i ja jedno.

Duše sveti, nauči me da izliječim tijelo
prožimajući ga Tvojom kozmičkom energijom,
da izliječim um koncentracijom i radošću,
a dušu intuicijom rođenom u meditaciji.
Neka kraljevstvo Tvoje, što unutra je,izađe vani.
  
Oče naš koji si na nebesima,
nauči me da se sjetim Tebe
u bijedi ili u bogatstvu, u bolesti
ili u zdravlju, u neznanju ili mudrosti.
Neka mogu otvoriti oči, koje su zatvorene
nevjericom kako bih mogao ugledati svjetlo Tvoje
što trenutno liječi.

Gospode, Pastiru Nebeski,
spasi janjad mojih misli,
izgubljenu u divljini uznemirenosti,
uvedi ih u Tvoj sveti tor mira.

Gospode voljeni, učini da znam
da je Tvoj nevidljivi plašt
zaštitnički uvijek oko mene,
u radosti ili u tuzi, u životu ili u smrti.
  

-------------------------------
kraj

[1] „Jedno“ ili duhovno oko na čelu između obrva.


Nema komentara:

Objavi komentar